Resultat del XVI Concurs de Composició

PREMI

Juan Durán Alonso……………………” Tetracordo”

MENCIÓ

Victor Vallés Fornet…………………. ” Cuadros”

Distintivos

Patrocinadores 2019


2019 - Ajuntament de Montserrat.