Skip to main content

Història

La Setmana Internacional de Música de Cambra sorgeix, segons Rosa Navarro Alemany en el seu estudi “La Setmana Internacional de Música de Cambra: Evolució i anàlisi”, el 1981 a Montserrat, gràcies a la iniciativa de D. Salvador Seguí, com a conseqüència d’una sèrie de condicions que van propiciar seu naixement en aquest municipi.

Entre ells, l’arrelament i la vinculació que des de sempre havia mantingut Montserrat amb la música per mitjà de la Banda de Música, l’Escola Municipal de Música i la Càtedra ambulant de violí i violoncel. El 1996 la direcció tècnica de la SIMC passa de Salvador Seguí a Vicente Campos, el seu deixeble i director del Conservatori de Castelló. La presidència de la SIMC recau en l’alcaldia de la localitat. Tots dos han treballat en coordinació amb la regidoria de cultura qui participa de manera directa en la preparació i promoció de l’esdeveniment.

Des de primera hora, tant l’Ajuntament de Montserrat com la Unió Instructiva Musical de Montserrat han donat suport aquest projecte aportant recursos. Des de 1981, edició rere edició, s’ha millorat l’oferta, aconseguint crear un producte cultural únic. Per aquesta raó ha estat necessari buscar patrocinadors i col·laboradors fora de l’administració pública local.

A partir de 2015 s’inicia una nova etapa en l’organització de la SIMC i com a mostra d’això és la creació i incorporació a la mateixa del Consell de Cultura en què es troben representades les diferents entitats culturals del municipi així com membres significatius i de reconegut prestigi professional en el camp de les arts.