Year: 2016

Inici de la 36a edició de la SIMC a càrrec de la japonesa Ayako Fujiki

La nit del passat dilluns 18 de juliol, la plaça de l’Església de Montserrat va acollir l’inici de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra.

L’obertura del festival va venir de la mà de la pianista Ayako Fujiki en col·laboració amb el violinista Cristian Chivu i la violoncel·lista Magdalena Cristea. Un extraordinari concert , que sens dubte va estar a l’alçada per donar començament a la setmana musical tan completa que queda per davant.

El programa es dividia en dues parts. En la primera d’ elles, es va retre un homenatge al compositor Enric Granados, del qual se celebra enguany el centenari de la seva mort, amb la interpretació del Trio Op.50 . A la segona part, van oferir part del repertori de les obres compostes per Ayako Fujiki que es recullen en el seu últim CD Brightwater. En elles la compositora japonesa ha aconseguit descriure a la perfecció la naturalesa i les emocions, permetent a tot el públic assistent transportar-se als més bells paisatges i contagiar-se de la passió i sentiment que desprén cada peça.

Davant tal repertori , el públic totalment entregat, que va omplir completament la plaça, va ovacionar repetides vegades als intèrprets protagonistes. I molts d’ells, no van dubtar a adquirir un CD de la compositora Ayako Fujiki per poder continuar gaudint de la seva música.

Finalment, els artistes es van mostrar totalment agraïts i sorpresos per l’acollida rebuda al poble i encantats amb la sonoritat de la plaça.

Actuació Ayako Fujiki SIMC.  (vídeo)

Entrevista a Ayako Fujiki al programa radiofònic El musiquer per Zequi Castellano (vídeo)

IV CONCURS JOVES INTÈRPRETS

Dimarts passat, 12 de juliol a la plaça de l’Ajuntament de Montserrat , va tindre lloc la fase eliminatòria del concurs de joves intèrprets. Els participants van ser 4 grups :

1.Quartet : Quartet de flautes ( Ismael Ibañez Alemany, Marta Zafrilla Cordoba , Altea Martínez Navarro, Alexandra Baquero Vázquez )

2. Aldamena Duo : Saxo i Piano

3. Duo Esferas : Cello i Piano ( Paula Ferrer Lavarías i Elena Fernández Fruits )

4. Tulam Duo : Marimba i vibráfon ( Jesús David Valero Fernández i Miguel Ángel Forner )

El jurat compost per Víctor Segura ( solista Oboé i Corn Anglés i President de la SIUM ) , Alfred Brotons ( crític musical ) i Vicent Camps ( Catedràtic i Director del Conservatori de Castelló ) , després d’escoltar i valorar les respectives actuacions , va decidir que els grups que passarien a la final del concurs serien Duo Esferas i Tulam Duo.

La final d’aquest concurs es va celebrar el dimecres 13 de Juliol a la mateixa plaça de l’Església. Els grups finalistes van oferir un repertori variat, el Tulam Duo que actuó en primer lloc, va escollir Toccata de Enrique Guimerá, Arabesco Infinito de Alejandro Viñao i Bourdel 1900 i Nightclub 1960 de Astor Piazzolla. Per altra banda, el Duo Esferas va interpretar la Sonata para cello y piano Op. 40 de acquire D.Schostakowitsch.

Interpretació Duo Esferas. Final IV Concurs Jovens Intèrprets.(vídeo)

Finalment, després de la deliberació, el jurat per unanimitat va decidir otorgar el primer premi a Duo Esferas premiades amb una dotació econòmica de 1000€ i un guardó del concurs. El segon premi va ser per a Tulam Duo, amb 500€ i un diploma acreditatiu del concurs.

El Consell de Cultura de Montserrat dona llum verda a la Setmana de Música de Cambra

La XXXVI edició serà del 18 al 24 de juliol i acollirà el Cor de la Generalitat i la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana entre d’altres.

La vila de Montserrat es prepara un any més, per tal d’acollir a la plaça de l’Ajuntament, la trenta-sisena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra, un festival dels de més solera del Païs Valencià i una de les senyes d’identitat d’aquest poble de la comarca de la Ribera en la contrada de la Vall dels Alcalans.

D’aquesta manera, amb el vist i plau del Consell de Cultura Municipal i de l’equip assessor de la Setmana, comença a tancar-se el programa d’actuacions previstes per a enguany, conscients com són tots els components d’aquests òrgans de participació, de la responsabilitat de mantenir el nivell i les expectatives que any rere any ofereix aquesta Setmana Internacional.

Ara s’ha sabut que en aquesta edició s’incorporaran als programes habituals, composicions pròpies dels intèrprets o de compositors actuals, d’una musicalitat preciosista, que trencarà amb el mite de l’estigma que se li atribueix a la música clàssica contemporània.

Així doncs, en aquesta edició, s’espera amb caneletes l’actuació de la pianista japonesa Ayako Fujiki, el violinista de Bucarets Cristian Chivu, el violoncel·lista francés Matthieu Saglio i el Bàltic neópolis quartet, entre d’altres. 

Igualment s’ha sabut que, participaran en aquesta trenta-sisena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat l’intèrpret de trompa Paco Rodríguez acompanyat del pianista Daniel García, així com el quintet Back to Brass lyrics.

Per tancar aquestes jornades clàssiques en el calendari festiu i musical de Montserrat, s’anuncia l’actuació del Cor de la Generalitat Valenciana i de l’Orquestra Jove de la Generalitat, que oferiran el bo i millor del seu repertori el dissabte 23 i el diumenge 24 de juliol respectivament.

Per al regidor de Cultura, Santiago Martínez, “tenim posades la confiança en que aquesta programació resultarà del gust dels amants de la clàssica, no sols al nostre poble, sinó també als pobles, viles i ciutats de les comarques veÏnes i ens agradaria que satisfera les expectatives creades per la Setmana de Música de Cambra”

GABINET DE PREMSA

XXXVI Setmana de Música de Cambra

– Montserrat –

IV CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA

Fulla de “INSCRIPCIÓ” (fes clic ací)
Arranca la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra amb la convocatòria de l’IV Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra.
Amb aquesta iniciativa es pretén oferir un espai interpretatiu als joves que estan començant les seues carreres professionals i als quals sens dubte hem d’oferir quantes oportunitats estan a les nostres mans. Montserrat aposta pel futur.
IV CONCURS NACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA
Amb la finalitat de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca l’IV Concurs Nacional de Música de Cambra amb les següents BASES.
1.- PARTICIPANTS
Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 5 components la mitjana dels quals d’edat de l’agrupació no supere els 30 anys.
No es considera piano a quatre mans com a música de cambra.
Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.
2.- REPERTORI
Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb una durada entre 15 i 25 minuts.
En la fase final, on només participaran dues agrupacions, s’interpretarà un repertori entre 25 i 35 minuts de durada.
No és obligatori que el repertori siga original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.
El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.
2.1.- INTERPRETACIÓ
Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure en la Pl. de l’Església a partir de les 19.30 h.
3.- INSCRIPCIONS
Cada grup haurà de formalitzar la inscripció emplenant el formulari que estarà a la disposició de tots els grups que ho desitgen en la pàgina web simc.montserrat.es, de l’Ajuntament de Montserrat.
Amb la inscripció s’haurà d’entregar la partitura general o guió de les obres a interpretar per duplicat.
La documentació a presentar serà:

 • Full d’inscripció emplenat.
 • Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.
 • Acreditació del nivell d’estudis de cadascun dels components del grup.
 • Currículum del grup.
 • Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria).
  Tota aquesta documentació es dirigirà a l’Ajuntament de Montserrat a través de l’oficina de registre, bé entregant-la en persona o enviant-la per correu a:
  Ajuntament de Montserrat
  Plaça de l’Església núm. 1
  C.P. 46192 Montserrat (València)
  Indicant en el sobre “IV Concurs Nacional de Música de Cambra de Montserrat”.
  El termini quedarà obert del 29 de febrer al 23 de juny de 2016.
  La selecció dels grups la realitzarà l’organització conforme al currículum del grup i a l’acreditació del nivell d’estudis dels participants, podent demanar en cas extraordinari un enregistrament d’un fragment musical.
  L’organització farà públic en el tauler d’anuncis i en la pàgina web d’aquest Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.
 1. DATES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS
  La celebració del concurs tindrà lloc entre els dies 11 i 15 de juliol de 2016.
  a) L’ordre d’actuació serà comunicat als concursants amb la suficient antelació. Així mateix l’horari es comunicarà per l’organització. Del resultat d’aquestes proves eixiran els dos grups finalistes.
  b) La final del Concurs es realitzarà el dia 18 de juliol de 2016 a a les 20 hores.
  S’entregaran els premis durant la gala d’obertura de la 36a SIMC a les 22.30 hores. 5.- JURADO El Jurat nomenat a aquest efecte estarà compost per: un president, que serà l’Alcalde o Regidor en qui delegue; un secretari i tres vocals. La decisió del Jurat serà inapel·lable. 6.- PREMIS Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 1.000€ (*).
  Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 500€(*). En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar cap desert o la totalitat dels premis designats. (*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria de l’IRPF establit.
  7.- ACCEPTACIÓN DE LES BASES
  Els concursants, pel mer fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna de les bases d’aquest.
  Reservem el dret a gravar les sessions i a editar l’enregistrament. Els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que l’esmentat enregistrament siga utilitzada per a la difusió del Certamen i sense ànim de lucre, en aquest cas els serà sol·licitada la seua aprovació per a mostrar la seua conformitat amb el resultat tècnic i artístic obtingut.
  En tot allò no establit en les presents bases, o dubtes sobre la interpretació d’aquestes, serà resolt per l’organització del concurs, que podrà delegar en el Jurat.
  Més informació: simc.montserrat.es
  cultura@montserrat.es

Distintivos

Patrocinadores 2020


2020 - Ajuntament de Montserrat.